Jižní Město - fotografická analýza

Největší  sídliště Československé socialistické republiky – Jižní Město v Praze - je fenomén vzniklý v polovině 70. let 20. století  průnikem několika tendencí: stěhování lidí do měst, populační vlny, normalizační snahy uklidnit lidi kousky materiálního „blahobytu“. Nejvýrazněji se z různých tendencí uplatnilo zaběhané využívání prefabrikovaných prvků, v době vzniku Jižního Města již projev setrvačnosti v přerostlé vlně industrializace ve stavebnictví.

Sídliště stokrát probírané z hlediska specifické kvality - respektive nekvality -  života, sociálních, kriminálních, stavebních či urbanistických hledisek nebo vizuálního působení,  se po téměř 40 letech své existence dočkalo toho, že je z hlediska koncepce svědectvím určité historické etapy. Sídliště opustilo bouřlivé a blátivé vody raných začátků a pluje v klidnějších vodách, kde již je čas na  vylepšování a opravy.

Stovky až tisíce snímků fotografické analýzy Jižního Města jej ukazují v období dozrávání na počátku 21. století. Jednotlivé fotografie jsou uspořádány tematicky, takže umožňují porovnávat rozsah a rozdíly forem jednotlivých složek a životních funkcí. Jednotlivá témata jsou prezentována jako cesty mezi záchytnými body klikatící se napříč Jižním Městem i časem. Sestavení do řad tento čas někdy simuluje, jindy je vodítkem vizuální podobnost, vždy však fotografie vytvářejí svým sledem nějaký příběh, který přesahuje funkci dokumentaristického archivu.

  ►►  

Pro každého diváka to bude příběh jiný. Někdo v něm bude číst příběh monotónosti, dobou vyžadované jednostejnosti, jiný postupné změny od šedivého k barevnému městu. Někdo to může dekódovat jako doklad o ztrátě individuality, jiný jako zalíbení v rozkvetlém zahradním městě. Probleskují příběhy recyklátorů navracejících do oběhu vyhozené věci či příběh kolonizace finančně dostupných bytů cizinci. Porevoluční rozmach drobného podnikání, který provedl invazi do kočárkáren, dokumentují obchůdky přežívající v tvrdé konkurenci nových supermarketů. Příliv peněz z Evropské unie, které mají zabránit ghetofikaci sídlišť, se manifestuje záplavou nových dětských hřišť stavěných podle evropských norem. Sám si prožívám příběh stárnoucích původních obyvatel konfrontovaných s novými komunikačními technologiemi, které mají v soustředěně zabydlených velkodomech („bytových objektech“) dobré podmínky pro zřizovatele.

Byť webová stránka, má Fotografická analýza Jižního Města mnoho společného s fotografickými knihami. Z uspořádání obrázků, z nichž každý zvlášť nese svůj vlastní obsah, vyrůstá jako další rozměr komplexnější obraz plný různě se překrývajících , křižujících a doplňujících příběhů. Jako prohlížíme knihu někdy od prostředka, jindy od konce, i zde může divák vybírat příběhy podle libosti, jako když turista prochází neznámé město a nechá se na své cestě vést tím, co jej právě zaujalo.

krhojan@seznam.cz